Voorstel uitbreiding blauwe zone in Duivendrecht

In een groot deel van Duivendrecht is een parkeerschijf verplicht in de zogenaamde blauwe zone. In twee gedeelten van Duivendrecht is het nu nog mogelijk om zonder parkeerschijf te parkeren. Het gaat hier over de straten rondom de Kloosterstraat, en de Molenbuurt. Het gebied is ook te zien in de afbeelding bij dit bericht.

De gemeente Ouder-Amstel heeft het voornemen om ook de twee wijken onderdeel te maken van de blauwe zone in Duivendrecht. Dit voorstel wordt gedaan vanwege de vele meldingen uit de omgeving over de hoge parkeerdruk in deze wijken. Regelmatig wordt in de wijken lang geparkeerd door bezoekers van Amsterdam of reizigers naar Schiphol. 

Werking

Voor een ieder die in deze wijken wil parkeren is dat toegestaan met een maximale parkeerduur van twee uur met gebruikmaking van de blauwe parkeerschijf. Voor bewoners bestaan ontheffingen. Dit betekent dat u langer mag parkeren dan de twee uur. Deze ontheffingen zorgen dat voor directe omwonenden weinig veranderd. U dient alleen een ontheffing voor de blauwe zone aan te vragen. Er geldt per huishouden een maximum van drie ontheffingen. Een ontheffing kan voor één eigen auto worden gebruikt. De andere twee ontheffingen kunnen uitsluitend door bezoekers worden gebruikt.

Voorstel uitbreiding blauwe zone Duivendrecht
Afbeelding: Voorstel uitbreiding blauwe zone Duivendrecht

Inspraak 

Belanghebbenden kunnen uw zienswijze tot zes weken na bekendmaking (uiterlijk 13 oktober) schriftelijk indienen via gemeente@ouder-amstel.nl of per brief: burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. U kunt het bijbehorende concept verkeersbesluit ook op afspraak in het gemeentehuis van Ouder-Amstel inzien.