Verlenging VTH – beleidsplan tot en met 31 december 2022

Op 7 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel besloten om de looptijd van het beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: ‘VTH’) met de duur van een jaar te verlengen.

Dit beleidsplan werkt nu tot en met 31 december 2022. Hiertoe is met name besloten vanwege de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die naar verwachting in 2022 in werking treden. Er is een directe relatie met het VTH-beleidsplan daar deze wetten het belangrijkste kader gaan vormen voor de VTH-taken. 
Meer informatie op: officielebekendmakingen.nl