Verkeersbesluiten poortconstructies t.b.v. verbreding Rijksweg 9

Vanaf april 2021 tot en met medio 2026 wordt Rijksweg A9 als gevolg van project Weguitbreiding A9 Badhoevedorp-Holendrecht verbreed op dit traject. Om werkverkeer zo min mogelijk gebruik te laten maken van het onderliggend wegennet worden poorten gerealiseerd. Een poort is een op- en afrit van de Rijksweg A9, alleen in gebruik voor werkverkeer. 

Er zijn twee verkeersbesluiten genomen, een voor poort 25 en een voor poort 27. Het bouwverkeer zal vanaf de poorten op een aantal punten samenkomen met overig verkeer. Het waarborgen van de verkeersveiligheid vereist dat bouwverkeer zoveel mogelijk gescheiden worden van overig verkeer.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 28 juli 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl.