Verkeersbesluit parkeerverbod Hoger-Amstellaan

Om de gebruikers van het trottoir komende vanuit de Hoger-Amstellaan/basisschool Het Kofschip een veilige oversteek te bieden dient een parkeerverbod aan de zuidzijde van de weg genomen te worden. 

Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen

Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicaptenparkeerplaatsen ingesteld. Als de plaats niet meer benodigd is, kan deze worden opgeheven. Hierbij wordt het verkeersbesluit ingetrokken. Dit is gedaan voor de volgende gehandicaptenplaats:

  • Burgemeester Stramanweg ter hoogte van nummer 64 in Ouderkerk aan de Amstel

Bezwaarmogelijkheden    

Belanghebbenden kunnen tot en met 13 oktober 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar officielebekendmakingen.nl