Verkeersbesluit laadpalen december 2021

De gemeente Ouder-Amstel heeft nieuwe locaties aangewezen voor een openbare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken inspraak aan vooraf gegaan.

oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties: 

  • Jan Benninghweg 39, bij de parkeervakken aan de Groenling in Ouderkerk aan de Amstel
  • Spaklerweg 69 in Amsterdam-Duivendrecht

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 9 februari 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl