Verkeersbesluit laadpalen

Verkeersbesluit laadpalen

De gemeente Ouder-Amstel heeft nieuwe locaties aangewezen voor een openbare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken inspraak aan vooraf gegaan. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties: 

Ouderkerk aan de Amstel:

  • Hendrick van Avercampweg ter hoogte van nummer 2; 
  • Jan Benninghweg ter hoogte van nummer 10;
  • Koningin Wilhelminalaan ter hoogte van nummer 46.

 Duivendrecht:

  • Parnassiaveld ter hoogte van nummer 1. 

Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Reijgershof

De gemeente heeft een melding ontvangen voor het opheffen van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang tot de woning Reijgershof 42 te Ouderkerk aan de Amstel. De houder van de op kenteken aangewezen gehandicaptenparkeerplaats is niet langer in het bezit van een auto. Daarom wordt de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken opgeheven.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 1 september 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl