Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Koninginnenbuurt

In de Koninginnenbuurt in Ouderkerk aan de Amstel wordt groot onderhoud uitgevoerd. De riolering wordt vervangen en de wegen worden opnieuw aangelegd. Voor de herinrichting is door bewoners de wens uitgesproken om meer ruimte te creëren voor voetgangers en parkeren. Daarom is besloten eenrichtingsverkeer in te stellen op het Prinses Ireneplantsoen, de Prinses Marijkelaan en de Strandvlietlaan.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 8 december 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl