Samenvatting besluit ter publicatie

Onderwerp: burgemeester gemeente Ouder-Amstel machtigt medewerkers Juridische Zaken van de gemeente Amstelveen namens haar op te treden in juridische procedures in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Ouder-Amstel, 2 februari 2021

Besluit: procesmachtiging Wth en Wvggz  

De burgemeester van Ouder-Amstel besluit een doorlopende procesmachtiging te verlenen aan medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amstelveen zodat deze op kan treden namens de burgemeester van Ouder-Amstel in juridische procedures in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De gemeente Amstelveen verricht diverse werkzaamheden op basis van twee dienstverleningsovereenkomsten in het kader van voornoemde wetten. De burgemeester neemt dit besluit gelet op artikel 8:24 eerste en tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.