Participatie Smart Mobility Hub

Op de huidige plek van sportpark Strandvliet ontwikkelt de gemeente Amsterdam een multifunctionele sport- en parkeervoorziening; de Smart Mobility Hub (SMH). De gemeenteraad stelde afgelopen maart het bestemmingsplan vast. Naast het bestemmingsplan is een concept beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarop betrokkenen en geïnteresseerden de afgelopen periode op verschillende manieren feedback hebben kunnen geven. Zo hebben meer dan 35 mensen de online enquête ingevuld, waarin op diverse thema’s heel concrete keuzes werden voorgelegd. Daarnaast was er een participatiebijeenkomst met de direct buren (Ziggo Dome, Mojo, J.C. ArenA, Endemol, AFAS Live en MVGM) en heeft de Welstandcommissie een advies uitgebracht. Ook de politie en het ontwerpbureau dat de stedenbouwkundige visie voor De Nieuwe Kern heeft opgesteld, West 8 urban design & landscape architecture, gaven een reactie op het concept beeldkwaliteitsplan. 

In het beeldkwaliteitsplan SMH worden de kaders beschreven voor het ontwerp van zowel de bebouwing als de openbare ruimte rondom de SMH. Het geeft daarmee richting aan de inpassing en uitstraling van het gebouw. Uit de gesprekken en reacties kan worden geconcludeerd dat de betrokken partijen de komst van de SMH toejuichen en de principes die zijn opgenomen in het beeldkwaliteitsplan omarmen. De opgehaalde reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het beeldkwaliteitsplan. Medio oktober worden tijdens een bijeenkomst de resultaten teruggekoppeld en kunt u zien hoe de opgehaalde input is verwerkt. In deze bijeenkomst wordt ook terugkoppeling gegeven over de opbrengsten en verwerking van de participatie over het sportdak. Zo worden de plannen voor de SMH steeds wat concreter en komt het gebouw langzaam maar zeker tot leven! Kijk voor meer informatie over de Smart Mobility Hub en andere projecten in De Nieuwe Kern op www.denieuwekern.nl.