Overige vergunningen 29-12-2021

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-114273, Van der Madeweg, het plaatsen van een hoogwerker op 21 december 2021 (verzonden 17-12-2021).

Duivendrecht

  • 2021-110784, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor de dinsdag van 1 januari tot en met 31 december 2022 (verzonden 21-12-2021);
  • 2021-110954, Kloosterstraat 1, het aanwezig hebben van kansspelautomaten tot en met 31 december 2022 (verzonden 21-12-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.