Overige vergunningen 29-09-2021

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-087500, De Flinesstraat 2, het inrichten van een bouwplaats van 10 januari tot en met 6 juni 2022 (ontvangen 20-09-2021).

Duivendrecht

 • 2021-087151,Rijksstraatweg 132, het plaatsen van een hijskraan (ontvangen 20-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-084740, spandoek “Vrijwilligers voor Buurtgezinnen” (ontvangen 09-09-2021);
 • 2021-083124. driehoeksreclameborden “Openhuis Nova College” (ontvangen 02-09-2021);
 • 2021-087676, Hoger-Einde Zuid 15, het plaatsen van een autoaanhanger en een graafmachine van 4 tot en met 6 oktober 2021 (ontvangen 20-09-2021);
 • 2021-087891, Strandvlietlaan 24, het plaatsen van een afvalcontainer van 24 september tot en met 22 oktober 2021 (ontvangen 20-09-2021);
 • 2021-086669, Hoger-Amstellaan, het inrichten van een bouwplaats van 25 oktober tot en met 10 december 2021 (ontvangen 15-09-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-084362, De Flinesstraat 9, tijdelijke standplaatsvergunning (verzonden 20-09-2021);
 • 2021-079196, De Flinesstraat 2, verlengen exploitatievergunning (verzonden 17-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-081566, Dorpsstraat 7, aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (verzonden 21-09-2021);
 • 2021-065891, evenementenvergunning Marathon van Amsterdam 2021 (verzonden 23-09-2021);
 • 2021-077797, Sluisplein 53-56, verlengen exploitatievergunning (verzonden 23-09-2021).

Overige bekendmakingen

Duivendrecht

 • 2021-084734, Mercurius, verklaring van geen bezwaar burendag (verzonden 22-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-087516, diverse locaties, verklaring van geen bezwaar burendag (verzonden 23-09-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.