Overige vergunningen 28-04-2021

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-040211, De Flinesstraat t/o nr. 12, aanvraag standplaatsvergunning 2021 voor de verkoop van lunchgerechten op vrijdag en zaterdag (ontvangen 15-04-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-029639, ’t Kampje, tijdelijke standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 24 tot en met 27 april 2021 (verzonden 20-04-2021).

Overige bekendmakingen

Duivendrecht

  •   2021-0408985, Industrieweg 35, het plaatsen van een oplaadstation (ontvangen 19-04-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.