Overige vergunningen 25-02-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-021670, Van der Madeweg 40 , het inrichten van een bouwplaats van 22 maart tot en met 15 december 2021 (ontvangen 17-02-2021);
  • 2021-021674, Jan Benninghweg 75, het plaatsen van een afvalcontainer van 8 maart tot en met 12 maart 2021 (ontvangen 17-02-2021).

Overige bekendmakingen

  • 2021-020193, melding collecte Spierfonds van 12 tot en met 18 september 2021 (verzonden 16-02-2021);
  • 2021-011462, plaatsen reclameborden voor de campagne “BOB” van 19 juli tot en met 2 augustus 2021 (verzonden 16-02-2021);
  • 2021-018337,plaatsen reclameborden voor de “Verkiezingen” van 4 tot en met 18 maart 2021 (verzonden 18-02-2021);
  • 2021-019381, In de Watermolen 39, verklaring van geen bezwaar voor het maken van filmopnamen op 20-02-2021 (verzonden 17-02-2021);