Overige vergunningen 24-11-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-104644, Borchlandweg 2, het plaatsen van een hijskraan van 22 t/m 26 november 2021. (ontvangen 16-11-2021);

Duivendrecht

  • 2021-104557, Meidoornstraat 9, het plaatsen van een autolaadkraan op 7 en 21 december 2021 (ontvangen 16-12-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-101680, Klaproos 24, het plaatsen van een autolaadkraan voor het plaatsen van een dakkapel op 2 december 2021 van 08.00 tot 15.00 uur (ontvangen 05-11-2021).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-102628 Meidoornstraat 5, het plaatsen van een afvalcontainer van 9 t/m 10 november 2021 (verzonden 12-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-090802, Sluisplein en ’t Kampje, het plaatsen van kerstbomen van begin december 2021 tot en met 7 januari 2022 (verzonden 12-11-2021);
  • 2021-103721, Dorpsstraat 22 Vondelpad, het plaatsen van een afvalcontainer voor het afvoeren van dakpannen van 15 tot en met 16 november 2021 (verzonden 16-11-2021);
  • 2021-101680, Klaproos 24, het plaatsen van een autolaadkraan voor het plaatsen van een dakkapel op 2 december 2021 van 08.00 tot 15.00 uur (verzonden 17-11-2021).

Ouder-Amstel

  • 2021-104565, het plaatsen van 15 driehoeksreclameborden om kennis te geven aan ”Buurtgezinnen” van 27 december 2021 tot en met 3 januari 2022 (verzonden 19-11-2021);
  • 2021-101412, het plaatsen van 5 spandoeken voor de gemeenteraadsverkiezingen van D66 van 2 tot en met 16 maart 2022 (verzonden 19-11-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.