Overige vergunningen 21-07-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen en de verleende vergunningen van de overige vergunningen.

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-067666, Burgemeester van Damstraat 4, het plaatsen van een afvalcontainer en ecotoilet op 13 juni tot en met 13 juli 2021. (ontvangen 13-07-2021);
  • 2021-068203, Populierstraat 7, het plaatsen van een afvalcontainer van 12 juli tot en met 31 augustus 2021. (ontvangen 12-07-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-067633, Willem van Egmontlaan 1, het plaatsen van een afvalcontainer en ecotoilet van 6 juli tot en met 24 augustus 2021. (ontvangen 13-07-2021);
  • 2021-067741, Amsterdam Sport Events BV, het plaatsen van spandoeken voor het evenement “Swim to Fight Cancer” van 4 augustus tot en met 18 augustus 2021. (ontvangen 13-07-2021);
  •  2021-067745, Amsterdam Sport Events BV, het plaatsen van spandoeken voor het evenement “DTS Triathlon Ouderkerk” van 4 augustus tot en met 18 augustus 2021. (ontvangen 13-07-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-065837, ’t Kampje, standplaatsvergunning voor de verkoop van Vietnamese loempia’s, -snacks en frites op zondag vanaf 1 augustus 2021 (verzonden 12-07-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.