Overige vergunningen 21-04-2021

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-037800, P-Bus parkeerterrein, het plaatsen van een zeecontainer van 8 mei t/m 2 juli 2021. (ontvangen 08-04-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-037681, Hogerlustlaan 69, het plaatsen van een afvalcontainer. (ontvangen 07-04-2021);
  • 2021-038490, het ophangen van 2 spandoeken “opening seizoen Watersportvereniging Ouderkerkerplas” van 15 april t/m 29 april 2021. (ontvangen 13-04-2021);
  • 2021-036947, Reijgershof 52, het plaatsen van een afvalcontainer en een opslagcontainer van 3 mei t/m 6 augustus 2021. (ontvangen 07-04-2021);
  • 2021-038283, De Drieburg 1-314, het plaatsen van een afvalcontainer, zeecontainer, opslagcontainer, schaftkeet en een ecotoilet. Van 17 mei t/m 24 juli 2021.(ontvangen 08-04-2021);
  • 2021-039097, Kerkstraat 45, het plaatsen van een steiger voor schilderwerk van 3 mei t/m 31-mei 2021.(ontvangen 13-04-2021);
  • 2021-039111, Abeelstraat 24, het plaatsen van een vuilcontainer van 07 mei t/m 14 mei 2021.(ontvangen 13-04-2021).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

  • 2021-039239, collecte Leger des Heils periode 28 november t/m 4 december 2021. (verzonden 14-04-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.