Overige vergunningen 20-10-2021

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-092736, Joan Muyskensweg 39, het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank op 15, 16 en 17 oktober 2021 (verzonden 14-10-2021);
  • 2021-008208, Joan Muyskensweg 39, evenementenvergunning Audio Obscura op 15, 16 en 17 oktober 2021 (verzonden 12-10-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-091785, N522 ter hoogte van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel, ontheffing geluidhinder van 26 tot en met 29 november 2021, met als uitwijkmogelijkheid van 29 november tot en met 2 december 2021, en van 10 december tot en met 13 december 2021 (verzonden 14-10-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.