Overige vergunningen 18-08-2021

Ingediende aanvragen overige vergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-075694, Hogerlustlaan, het organiseren van een straat BBQ (ontvangen 09-08-2021);
  • 2021-076332, Ouderkerkerplas, het organiseren van een babyshower (ontvangen 10-08-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-069424, N522 Brug Ouderkerk, ontheffing geluidhinder op 22 augustus 2021 van 19.00 uur tot 05.00 uur (verzonden 16-08-2021).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-074493, verklaring van geen bezwaar voor een sportmiddag in het Willem Alexanderpark op 11-08-2021 (verzonden 09-08-2021;
  • 2021-052432, verklaring van geen bezwaar voor de fietstourtocht “De Ronde van de Stelling van Amsterdam’’ op 22-08-2021 (verzonden 12-02-2021).