Overige vergunningen 17-03-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-026758, Rijksstraatweg 140, het plaatsen van een hijskraan (ontvangen 04-03-2021);
  • 2021-028816, Dorpsplein, het plaatsen van een Corona testbus van 22 maart tot en met 28 maart 2021 (ontvangen 10-03-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-028813, Koningin Julianalaan 16, het plaatsen van een Corona testbus van 15 maart tot en met 21 maart 2021 (ontvangen 10-03-2021);
  • 2021-027945, Fietstoertocht Ouder-Amstel 2021 op 12 en 13 juni 2021 (ontvangen 08-03-2021);
  • 2021-025539, evenementenvergunning wielerronde van Ouderkerk aan de Amstel 2021. (ontvangen 01-03-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-028816, Dorpsplein, tijdelijke standplaatsvergunning GGD testbus van 22 tot en met 28 maart 2021 (verzonden 15-03-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-049157, Dorpsstraat 9, Drank- en horecavergunning (verzonden 09-03-2021);
  • 2021-028813, Koningin Julianalaan 16, tijdelijke standplaatsvergunning GGD testbus van 15 tot en met 21 maart 2021 (verzonden 12-03-2021).

Overige bekendmakingen

  • 2021-028883, Alzheimer Nederland, collecte van 7 tot en met 13 november 2021 (ontvangen 10-03-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.