Overige vergunningen 17-02-2021

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-018789, Overweg 131, het plaatsen van een hijskraan.(ontvangen 08-02-2021);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-102866, De Flinesstraat 8-10, het plaatsen van een schaftkeet en 44 bouwhekken van 04-01-2021 t/m 27-08-2021 (verzonden 11-02-2021);;

Duivendrecht

 • 2021-014692, Rijkstraatweg 37, het plaatsen van een kraan voor het hijsen van 2 prefab betonnen kelders op 19-02-2021 (verzonden 05-02-2021);
 • 2021-015547, Rijksstraatweg 36, het plaatsen van een schaftkeet van 22-02 2021 t/m 23-04-2021 (verzonden 11-02-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-017337, parkeerplaats Maalkom, het plaatsen van een afvalcontainer van 15-02-2021 t/m 01-04-2021 (verzonden 11-02-2021) ;

Overige bekendmakingen

 • 2021-011612, het plaatsen van 15 reclameborden voor de campagne ‘Mono’, Vervoerregio Amsterdam van 12 t/m 26 april 2021 (verzonden 08-02-2021);
 • 2021-011474, het plaatsen van 15 reclameborden voor de campagne ‘Aardig op weg’, Vervoerregio Amsterdam van 26 april t/m 10 mei 2021 (verzonden 08-02-2021);
 • 2021-011466, het plaatsen van 15 reclameborden voor de ‘Snelheidscampagne’, Vervoerregio Amsterdam van 17 t/m 31 mei 2021 (verzonden 08-02-2021);

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de dagtekening van het bezwaarschrift;
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
 • de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.