Overige vergunningen 16-06-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen en de verleende vergunningen van de overige vergunningen.

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-055234, F.A. Warnerspad, het plaatsen van 6 vlaggenmasten met vlag Euro 2020 van 11-06-2021 tot en met 27-06-2021 (ontvangen 07-06-2021);
  • 2021-056026, De Flinessstraat 4, filmopname 19 juni (ontvangen 09-06-2021).

Duivendrecht

  • 2021-054865, Dorpsplein, aanvraag standplaatsvergunning (ontvangen 07-06-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-051474, Dorpsplein 75, aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2021 (verzonden 09-06-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.