Overige vergunningen 14-07-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen en de verleende vergunningen van de overige vergunningen.

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-062359, De Flinesstraat 18, aanvraag standplaatsvergunning (ontvangen 28-06-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-064932, Reijgershof 4, aanvraag evenementenvergunning voor het Startfeest van de Amstelschool (ontvangen05-07-2021);
  • 2021-063080, Hoofdenburgsingel 178, ingebruikname gemeentegrond voor afvalcontainer (ontvangen 29-06-2021);
  • 2021-062307, Ouderkerkerplas, melding klein evenement voor familiemiddag (ontvangen 28-06-2021);
  • 2021-065891, Marathon van Amsterdam, 17 oktober 2021 (ontvangen 06-07-2021).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-019083, De Flinesstraat 9, horeca-exploitatievergunning (verzonden 08-07-2021);
  • 2021-041919, De Flinesstraat 9, Drank- en horecavergunning (verzonden 08-07-2021).

Overige bekendmakingen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-059379, Ouderkerkerplas, verklaring van geen bezwaar voor het houden van een kinderfeestje (verzonden 07-07-2021).

Meldingen milieu

Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-063682, Holendrechterzijweg 1, het tijdelijk plaatsen van een aggregaat. (ontvangen 29-06-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.