Overige vergunningen 13-10-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-090802, ’t Kampje en Sluisplein, het plaatsen van kerstbomen van begin december 2021 tot en met 7 januari 2022 (ontvangen 29-09-2021;
  • 2021-092347, Strandvlietlaan 24, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 november tot en met 17 december 2021 (ontvangen 05-10-2021).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-080643, collectevergunning van 24 tot en met 30 oktober 2021 (verzonden 05-10-2021)

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.