Overige vergunningen 13-01-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-007957, Pieter Braaijweg 1, filmopname (ontvangen 01-01-2021);

 • 2021-008208, Joan Muyskensweg 43, aanvraag dance/techno evenement (ontvangen 05-01-2021).

Duivendrecht

 • 2020-113088, Dorpsplein Duivendrecht, het verlengen van de standplaatsvergunning 2021. (ontvangen 30-12-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-113096 Gijsbrecht van Aemstelstraat 8, het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (ontvangen 30-12-2020);
 • 2021-008128, Kerkstraat 61, aanvraag drank-en horecavergunning (ontvangen 04-01-2021);
 • 2021-008435, Sluisplein, het verlengen van een standplaats vergunning  (ontvangen 31-12-2020).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2020-107272, Dorpsplein, standplaatsvergunning voor verkoop verse en gegrilde kip (verzonden 07-01-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-108008, Sluisplein, standplaatsvergunning voor verkoop bloemen en planten (verzonden 04-01-2021);
 • 2020-107267, ’t Kampje, standplaatsvergunning voor verkoop van vis (verzonden 04-01-2021);
 • 2020-106998, ’t Kampje, standplaatsvergunning voor verkoop verse en gegrilde kip (verzonden 07-01-2021);
 • 2020-109453, ’t Kampje, standplaatsvergunning voor verkoop van Vietnamese loempia’s (verzonden 07-01-2021).

Overige bekendmakingen

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-007957, de Slinger, verklaring van geen bezwaar voor filmopname (verzonden 07-01-2021).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.