Overige vergunningen 10-11-2020

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-098243, Parnassiaveld 30-58, het plaatsen van een schatkeet en ecotoilet van 8 november tot en met 3 december 2021 ten behoeve van schilderwerk trappenhuis (verzonden 02-11-20210);
  • 2021-098698, Dorpsplein, tijdelijke standplaatsvergunning voor een corona test unit van 1 tot en met 22 november 2021 (verzonden 03-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-090785, Koningin Wilhelminalaan, het plaatsen van een materiaal depot ten behoeve van vervanging riolering Koninginnenbuurt (verzonden 02-11-2021);
  • 2021-098504, Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en de Raadhuislaan, vervangen riool en herbestrating van 1 november 2021 tot en met 1 februari 2022 (verzonden 02-11-2021);
  • 2021-095037, Heemraad 3, het plaatsen van een schaftkeet van 13 oktober tot en met 13 december 2021 (verzonden 02-11-2021); 
  • 2021-099808, driehoeksreclameborden “Open scholengemeenschap Bijlmer” van 29 november tot en met 13 december 2021 (verzonden 04-11-2021).

Overige bekendmakingen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-093739, Dorpsstraat 7, het organiseren van een incidentele festiviteit op 13 november 2021 (verzonden 03-11-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.