Overige vergunningen 08-12-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-108629, Parnassiaveld 57, het plaatsen van een afvalcontainer (ontvangen 29-11-2021).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-076762, Van der Madeweg 40, het verkleinen van het bouwplan en wijzigen brandcompartiment (verzonden 16-11-2021).

Duivendrecht

  • 2021-093592, Rijksstraatweg 131, wijzigen bestemming maatschappelijk naar wonen (verzonden 10-11-2021);
  • 2021-108544, Dorpsplein, het plaatsen van een kerstboom van 25 november 2021 tot en met 10 januari 2022 (verzonden 30-11-2021).