Overige vergunningen 06-10-2021

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-090625, Kloosterstraat 48, het plaatsen van een afvalcontainer en een hijskraan op 29 oktober 2021 (ontvangen 28-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-089818, Overweg 63, het plaatsen van een afvalcontainer van 29 september tot en met 30 oktober 2021 (ontvangen 27-09-2021);
  • 2021-090785, Koningin Wilhelminalaan, inrichten bouwplaats i.v.m. directievoering van 01 oktober 2021 tot en met 1 december 2022 (ontvangen 29-09-2021);
  • 2021-090503, intocht sinterklaas op 27 november 2021 (ontvangen 29-09-2021);
  • 2021-090512, kerst straatartiesten op 18 december 2021 (ontvangen 29-09-2021).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-084115, N522 ter hoogte van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel, ontheffing geluidshinder van 8 tot en met 9 oktober 2021 (verzonden 30-09-2021);
  • 2021-073420, Sluisplein, tijdelijke standplaatsvergunning van 27 oktober 2021 tot en met 8 januari 2022 (verzonden 30-09-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.