Overige vergunningen 06-04-2021

Ingediende aanvragen overige vergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-033375, Gezellenplein 1, het plaatsen van een hijskraan. (ontvangen 25-03-2021);
  • 2021-035140, Achterdijk 8a, het plaatsen van een schaftkeet. (ontvangen 31-03-2021);

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-026334, ontheffing geluidshinder t.b.v. werkzaamheden aan het spoor van 1 mei 2020 t/m 30 april 2022 (verzonden 30-03-2021);

Overige bekendmakingen 

Ouder-Amstel

  • 2021-033555, collecte Diabetes Fonds, van 31 oktober t/m 6 november 2021. (ontvangen 25-03-2021);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.