Overige vergunningen 03-03-2021

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-049159, Dorpsstraat 9, horeca-exploitatievergunning tot 19 februari 2024 (verzonden 19-02-2021).

Overige bekendmakingen

  • 2021-015691, het plaatsen van 15 sandwichborden ter gelegenheid van de Verkiezingen (verzonden 19-02-2021);
  • 2021-020645, het ophangen van spandoeken ter gelegenheid van de Verkiezingen (verzonden 19-02-2021);
  • 2021-011450, plaatsen 15 reclameborden voor de campagne “Scholen zijn weer begonnen” van 23 augustus tot en met 6 september 2021 (verzonden 24-02-2021);
  • 2021-011457, plaatsen van 15 reclameborden voor de campagne “Doortrappen” van 2 tot en met16 augustus 2021 (verzonden 24-02-2021).

Bezwaarschrift indienen

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen verleende vergunningen binnen zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. In het bezwaarschrift dient u tenminste te vermelden:

- uw naam en adres;
- de dagtekening van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift zich richt;
- de redenen waarom u het bezwaarschrift tegen het besluit indient (bezwaargronden).

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet langer geldt. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u hiertoe desgewenst naast uw bezwaarschrift wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, die aan de rechtbank moeten worden betaald.

Meer informatie

Nadere informatie over het bovenstaande kan worden verkregen bij één van onze juridische medewerkers, telefoon (020) 496 21 21.