Overige vergunningen 14-04-2021

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-033900, driehoekreclameborden en spandoeken “Blijf achter je club staan”, van 22 april t/m 6 mei 2021 (ontvangen 26-03-2021);
  •  2021-035140, Achterdijk 8a, het plaatsen van een schaftkeet ivm schilderwerk, van 7 juni t/m 9 juli 2021; 

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-018562, Van der Madeweg 55, het aanbrengen van een verdiepingsvloer en gevelreclame (verzonden 06-04-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

2021-034572,Kerkstraat 61, verlenging horeca exploitatievergunning (verzonden 01-04-2021); 

Overige bekendmakingen 

Ouder-Amstel

  • 2021-036939, collecte KWF, van 5 september t/m/ 11 september 2021. (ontvangen 6-04-2021);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.