Ontwerp bestemmingsplan ‘De Nieuwe Toekomst- fase 1’

Het college van B&W heeft op 14 september besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘De Nieuwe Toekomst-fase 1’ vast te stellen en vrij te geven ter inzage.

Ambitieuze plannen

In het ontwerp bestemmingplan staan de plannen die Amsterdamse voetbalgrootmacht Ajax heeft met De Toekomst beschreven. Ambitieuze plannen, waarin het trainingscomplex behoorlijk op de schop gaat om ruim baan te maken voor een extra voetbalveld en nieuwe gebouwen voor onder meer: Ajax 1 en Jong Ajax, de jeugd en de Ajax Vrouwen. Om dit mogelijk te maken zal een groot deel van de huidige gebouwen worden gesloopt. Tevens is een verduurzaming voorzien van het complex, dat een groene en parkachtige uitstraling krijgt.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 22 september tot 3 november 2021 ter inzage voor zienswijzen. U kunt het plan zowel digitaal (www.ruimtelijkeplannen.nl, plannaam: NL.IMRO.0437.DeToekomstOW01) als fysiek in het gemeentehuis van Ouder-Amstel (Vondelstraat 1, Ouderkerk aan de Amstel) inzien. Inzien van de fysieke stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via Een afspraak maken of telefonisch via (020) 496 21 21.

Uw zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan dient u kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel onder vermelding van zaaknummer 2021-078882. Dit kan per e-mail: gemeente@ouder-amstel.nl of per post, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.
Als vanzelfsprekend worden alle zienswijzen beantwoord en wordt het plan hier waar mogelijk op aangepast, alvorens het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.