Ontwerp bestemmingsplan 150kV station ter inzage

Het college van B&W heeft op 9 november 2021 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘150kV station’ vrij te geven ter inzage. 

Extra elektriciteitscapaciteit

Liander is voornemens het transformatorstation op parkeerterrein P2 uit te breiden met een extra transformator in een bestaande, lege ruimte in het station. Het gebouw zelf wordt dus niet vergroot. Door het plaatsen van een extra transformator, neemt het vermogen toe, waardoor het transformatorstation voor de wet gezien wordt als een gebouw dat geluidhinder kan veroorzaken. Daarom is het nodig om een geluidzone in een bestemmingsplan vast te leggen.

Waarom extra capaciteit?

Het plaatsen van een extra transformator is nodig, omdat er in de regio veel nieuwe woningen worden gebouwd die allemaal elektriciteit nodig hebben. Daarnaast zullen steeds meer bestaande woningen van het gas af gaan en daardoor meer elektriciteit nodig hebben. 

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 18 november tot 30 december ter inzage voor zienswijzen. U kunt het plan zowel digitaal (www.ruimtelijkeplannen.nl, plannaam: NL.IMRO.0437.BP150kVstation-ON01) als fysiek op het gemeentehuis van Ouder-Amstel (Vondelstraat 1, Ouderkerk aan de Amstel) inzien. Inzage in de fysieke stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online of telefonisch via (020) 496 21 21. 

Zienswijze indienen

Uw zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan dient u kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel onder vermelding van zaaknummer 2019-024698. Dit kan per e-mail via gemeente@ouder-amstel.nl of per post via Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Vanzelfsprekend worden alle zienswijzen beantwoord en wordt het plan hier waar mogelijk op aangepast, alvorens het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 


Afbeelding: Ontwerp bestemmingsplan 150kV station