Nieuwe locatie oplaadpunten

Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe oplaadpunt te realiseren: 

  • Hendrick van Avercampweg ter hoogte van nummer 2 in Ouderkerk a/d Amstel (deze vervangt de laadpaal genoemd op 28 april 2021 aan de Jacob van Ruisdaelweg)
  • Jan Benninghweg ter hoogte van nummer 10 in Ouderkerk a/d Amstel
  • Koningin Wilhelminalaan ter hoogte van nummer 46 in Ouderkerk a/d Amstel
  • Parnassiaveld ter hoogte van nummer 1 in Duivendrecht

Inspraak

U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 14 juli 2021) schriftelijk indienen via gemeente@ouder-amstel.nl of per brief: burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.