Mandaatbesluit Maatschappelijk Opvang en Beschermd wonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 januari 2021 besloten het mandaat van de gemeente Amsterdam voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen met een jaar te verlengen. 

Dit betekent het mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, met bijbehorende rechten, aan de directeur van de RVE Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit van de gemeente Amsterdam voor de bevoegdheden ten aanzien van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, zoals bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wmo 2015.

Amsterdam is centrum gemeente voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Het mandaat aan Amsterdam regelt de toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor inwoners van Ouder-Amstel.