Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, verzoek ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een verzoek heeft ontvangen tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Door het opleggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie of de locatie van een inrichting hierom vraagt.

Het verzoek heeft betrekking op het aspect geluid, in het kader van de toekomstige realisatie van woningbouwprojecten in de omgeving van Opstelterrein Amstel.

Ontvangstdatum verzoek: 30 september 2020
Aanvrager: Gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram
Locatie: Opstelterrein Amstel, Van Marwijk Kooystraat 1 w, Amsterdam-Duivendrecht
Zaaknummer: 10032060

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt het verzoek en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op het verzoek. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.