Kennisgeving overeenkomsten over grondexploitatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij, voor de uitbreiding van supermarkt Jumbo, een anterieure overeenkomst is aangegaan waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende percelen:

  • De gronden gelegen aan het Sluisplein kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel sectie C, nummers gedeeltelijk 5150, 5141 en 4998. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de levering, betaling en eventuele planschade. De overeenkomst is ondertekend op 19 januari 2020

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze anterieure overeenkomst ligt, conform artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, van 27 januari tot en met 10 maart 2021 (zes weken) ter inzage in het gemeentehuis. Inzage kan alleen op afspraak. U kunt online via Afspraak maken op onze website of per telefoon (020) 496 21 21 een afspraak maken.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht of bezwaar worden gemaakt.