Kennisgeving overeenkomsten grondexploitatie

Project: Dialogue

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij, voor het project de Dialogue een anterieure overeenkomst is aangegaan waarin een onderdeel over grondexploitatie is opgenomen.

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende percelen:

  • De gronden gelegen aan H.J.E. Wenckebachweg 144-148, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel, sectie B, (nummer 4150).

Ondertekening overeenkomst: 4 februari 2021