Kennisgeving: Ouder-Amstel en Endemol Shine B.V. sluiten anterieure overeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maakt bekend dat zij op 28 juni 2021 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten met Endemol Shine Nederland B.V.. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de verlenging van het tijdelijk gebruik van een gedeelte van P-plus met een tijdelijk gebouw voor de filmopnames van een televisieprogramma. Het betreft het perceel kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel sectie B nummer 4749. Binnen dit perceel, ten oosten van de Holterbergweg, ten zuiden van De Passage en ten noordwesten van de MediArena ligt een parkeerplaats met de naam P-Plus. 

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 8 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Inzage kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan zowel via afspraak maken als telefonisch (020) 496 21 21.
Tegen de gesloten overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud hiervan, kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.