Inspraak voor nieuwe oplaadpunten elektrisch vervoer

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen van voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt. Voor de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is hiervoor belangrijk.

Nieuwe locatie oplaadpunten

Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe oplaadpunt te realiseren in Ouderkerk aan de Amstel:

  • Polderweg ter hoogte van nummer 2 
  • Flat Ingeland ter hoogte van nummer 4
  • Sluisvaart ter hoogte van nummer 47
  • Raadhuislaan ter hoogte van nummer 7

Inspraak

U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 8 september 2021) schriftelijk indienen via gemeente@ouder-amstel.nl of per brief: burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.