Inspraak voor nieuwe oplaadpunten elektrisch vervoer

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen van voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt. Voor de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is hiervoor belangrijk.

Het is de doelstelling van de gemeente Ouder-Amstel om ten minste tot en met 2021 jaarlijks tien nieuwe oplaadpunten te plaatsen. Volgens artikel 5 van de gemeentelijke beleidslijn worden buurtbewoners in de gelegenheid gesteld om vooraf een zienswijze in dienen. Conform de beleidslijn en het regionale beleid worden ter plaatse van elk oplaadpunt twee parkeerplaatsen aangewezen die uitsluitend gebruikt mogen worden voor het opladen van elektrische voertuigen.   

Nieuwe locatie oplaadpunten

Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe oplaadpunt te realiseren: 

  • Tegenover Zomertaling ter hoogte van nummer 1 in Ouderkerk a/d Amstel
  • Pieter Braaijweg ter hoogte van nummer 201 in Duivendrecht
  • Lunaweg ter hoogte van nummer 45 in Duivendrecht

Inspraak

U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 21 april 2021) schriftelijk indienen via gemeente@ouder-amstel.nl of per brief: burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 

Aanvragen openbare laadpaal

U kunt via Laadpaal.mrae.nl een verzoek indienen. De gemeente neemt vervolgens de verzoeken die zijn goedgekeurd in behandeling.
U betaalt als aanvrager geen kosten voor het laten plaatsen van de laadpalen.