Inspraak voor nieuwe oplaadpunten elektrisch vervoer

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen van voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt. Voor de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is hiervoor belangrijk.

Het is de doelstelling van de gemeente Ouder-Amstel om ten minste tot en met 2021 jaarlijks tien nieuwe oplaadpunten te plaatsen. Volgens artikel 5 van de gemeentelijke beleidslijn worden buurtbewoners in de gelegenheid gesteld om vooraf een zienswijze in dienen. Conform de beleidslijn en het regionale beleid worden ter plaatse van elk oplaadpunt twee parkeerplaatsen aangewezen die uitsluitend gebruikt mogen worden voor het opladen van elektrische voertuigen.   

Nieuwe locatie oplaadpunten

Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe oplaadpunt te realiseren: 

 • Gosewijnstraat ter hoogte van nummer 2 in Ouderkerk a/d Amstel
 • Rembrant van Rijnweg ter hoogte van nummer 12 in Ouderkerk a/d Amstel
 • Jacob van Ruisdaelweg  ter hoogte van nummer 28 in Ouderkerk a/d Amstel
 • De Drieburg ter hoogte van nummer 1 in Ouderkerk a/d Amstel
 • Reijgershof ter hoogte van nummer 4 in Ouderkerk a/d Amstel
 • Hoofdenburgsingel ter hoogte van nummer 176 in Ouderkerk a/d Amstel
 • Rijksstraatweg ter hoogte van nummer 183 in Duivendrecht
 • Koningin Wilhelminalaan 46 in Ouderkerk a/d Amstel

Inspraak

U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 26 mei 2021) schriftelijk indienen via gemeente@ouder-amstel.nl of per brief: burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. 

Verkeersbesluit laadpaal Meerkoet

De gemeente Ouder-Amstel heeft drie nieuwe locatie aangewezen voor een laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties: 

 • Zomertaling ter hoogte van nummer 1 in Ouderkerk a/d Amstel
 • Pieter Braaijweg ter hoogte van nummer 201 in Duivendrecht
 • Lunaweg 45 ter hoogte van nummer 45 in Duivendrecht

Dit is conform de voor de plaatsing van oplaadpunten vastgestelde beleidslijn, die als doel heeft het verminderen van de CO2-uitstoot en daarmee een bijdrage te leveren aan de nationale en lokale milieudoelstellingen.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tot en met 9 juni 2021 bezwaar maken tegen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of via gemeente@ouder-amstel.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl