Inspraak nieuwe oplaadpunt elektrisch vervoer

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het voordeel van elektrisch rijden wordt nog groter als er in de komende jaren meer groene stroom beschikbaar komt. Daarnaast is elektrisch rijden schoner en zuiniger. De regering heeft het streven dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is hiervoor van essentieel belang.
De doelstelling van de gemeente Ouder-Amstel is om ten minste tot en met 2021 jaarlijks tien nieuwe oplaadpunten te plaatsen. Conform de beleidslijn en het regionale beleid worden ter plaatse van elk oplaadpunt twee parkeerplaatsen aangewezen die uitsluitend gebruikt mogen worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

Nieuwe locatie oplaadpunten

Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe oplaadpunt te realiseren: 

  • Op de hoek Meerkoet/Coen van Boshuizenlaan te Ouderkerk aan de Amstel (Deze komt in de plaats van een eerder gepland oplaadpunt aan de Vink) 

Inspraak

Buurtbewoners kunnen tot vier weken na bekendmaking een zienswijze indienen. Deze kunt u schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders indienen via zowel e-mail (gemeente@ouder-amstel.nl) als per brief (Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel). 

Aanvragen openbare laadpaal

U kunt via Laadpaal.mrae.nl een verzoek indienen. De gemeente neemt vervolgens de verzoeken die zijn goedgekeurd in behandeling. U betaalt als aanvrager geen kosten voor het laten plaatsen van de laadpalen.