Geen bouwverbod meer op snippergroen

Volgens het nieuwe snippergroenbeleid wordt onder meer het verbod op bouwen op snippergroen herzien, zodat kopers van snippergroen (voorheen: “woninggroen”) dezelfde bouwmogelijkheden hebben als andere tuineigenaren. De bestemmingsplannen, waarin een dergelijk bouwverbod is opgenomen, worden daarom herzien.

Bewoners die in het verleden snippergroen hebben gekocht, kunnen in de koopovereenkomst (artikel II van de algemene bepalingen) een kettingbeding aantreffen, dat eveneens een bouwverbod bevat. Door dit bouwverbod mogen bijvoorbeeld ook geen vergunningsvrije tuinhuisjes worden gebouwd. De gemeente zal, op grond van het nieuwe snippergroenbeleid, niet langer vasthouden aan dit bouwverbod en kettingbeding in de koopovereenkomst.

Dat betekent niet dat er helemaal geen regels meer zijn voor bouwen op snippergroen. Alle relevante regels, waaronder het geldende bestemmingsplan en het Besluit omgevingsrecht (Bor), moeten in acht worden genomen bij eventuele bouwplannen.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de heer R.A. van de Pol van de afdeling Buurt, team Inrichting en Beheer.