Exploitatie van het oude schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan

Op 28 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel een besluit genomen over het oude schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan.

Akkoord te gaan met het aanwijzen van de exploitatie van het oude schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan door de gemeente als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang binnen de Mededingingswet en daardoor af kan wijken van de gedragsregels zoals benoemd in de Wet Markt en Overheid.

Wilt u het volledige raadsbesluit inzien, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.