Concept geluidbeleid gemeente Ouder-Amstel vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel hebben op 6 juli 2021 het concept geluidbeleid Ouder-Amstel vastgesteld. Gemeente Ouder-Amstel heeft zich als doel gesteld om een goede en gezonde woon- en leefomgeving te creëren. Bewoners en gebruikers moeten zoveel mogelijk worden beschermd tegen overlast, zowel binnen als in de openbare ruimte. Tegelijkertijd ambieert de gemeente in de stedelijke groeiregio’s te voorzien in een dynamische, levendige omgeving waar ondernemen, recreëren, verblijven en wonen hand in hand gaan. Met het concept geluidbeleid wil de gemeente waarborgen dat (toekomstige) bewoners kunnen genieten van een gezonde leefomgeving met een hoogwaardige woonkwaliteit.

Inzage

Het concept geluidbeleid kunt u van 15 juli tot en met 8 september 2021 bekijken op www.samenmakenweouder-amstel.nl. Wilt u het concept geluidbeleid liever op papier inzien, dan kan dat op afspraak in het gemeentehuis, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. U kunt hiervoor contact opnemen met Renske Oussoren (telefoon (020) 496 21 21, e-mail Renske.Oussoren@Ouder-Amstel.nl).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging is het mogelijk om uw zienswijze over het concept geluidbeleid kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Insturen van uw zienswijze kan onder vermelding van kenmerk 2021-028139 en met onderwerp ‘Concept geluidbeleid’ per e-mail (voorkeur) naar Renske.Oussoren@Ouder-Amstel.nl of per post aan het College van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.