Besluit burgemeester Ouder-Amstel tot het verlenen van mandaat aan toezichthouders voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

De burgemeester van Ouder-Amstel besluit;

  1. de personen die als toezichthouder zijn aangesteld en belast zijn met het toezicht op de naleving van in de gemeente Ouder-Amstel van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 58v Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid, en
  2. de personen die als toezichthouder zijn aangesteld en belast zijn met het toezicht op de naleving van in de gemeente  van toepassing zijnde algemeen verbindende voorschriften het mandaat te verlenen om te besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 58u lid 4 Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid.

Dit besluit treedt een dag na de publicatie in werking.