Aanvraag vergunning voor kappen bomen Rijksstraatweg

Op de pagina Omgevingsvergunningen 21-04-2021 staat de aanvraag voor het kappen van bomen aan de Rijksstraatweg opgenomen (2021-036223). De aanvraag voor het kappen van deze bomen maakt onderdeel uit van het in december 2020 door het college vastgestelde ontwerp van het project Rijksstraatweg. Dit project is momenteel in voorbereiding. Het betreft een compleet project aan de buitenruimte, zowel bovengronds als ondergronds. 

In het voortraject zijn bewoners woonachtig aan de Rijksstaatweg bij de plannen betrokken. In het najaar van 2019, bij de start van de voorbereidingen, is een bewonersbijeenkomst geweest. Daarna hebben er sessies plaatsgevonden omtrent wensen voor het ontwerp en uitleg over de bomen en het groen. In oktober 2020 is het complete ontwerp (wegen en groen) digitaal aan de bewoners gepresenteerd. In december 2020 is het ontwerp door het college vastgesteld. 

Wat gaan we doen

Er komen nieuwe fietspaden (tegels maken plaats voor een andere verharding met een beter rijcomfort), de parkeervakken worden vernieuwd, er komt nieuw asfalt en de verkeersveiligheid wordt verbetert door onder andere de aanleg van een 30km/h zone tussen de Telstarweg en de Waddenland. 
U kunt het ontwerp bekijken op de projectpagina www.ouder-amstel.nl/onderhoudrijksstraatweg

Waarom de kapaanvraag

De nieuwe leiding voor de afvoer van het regenwater wordt aangelegd in de zone van de parkeerstrook. Alleen daar is nog voldoende ruimte en om dat mogelijk te maken moeten we een aantal bomen kappen. Naast de bomen welke gekapt moeten worden voor de aanleg van het riool (37) worden er ook extra bomen (52) gekapt. Dat wordt gedaan omdat veel bomen al een onvoldoende conditie hebben en vanuit de werkwijze “werk met werk maken” het nu het moment is voor deze bomen een goede ondergrondse groeiruimte aan te leggen, zodat de nieuw te planten bomen goed tot wasdom kunnen komen. 

Herplant 

Het groenontwerp voorziet in een opwaardering van zowel de bomen, de haag als de plantvakken. Naast de herplant van de gekapte bomen komen er ook 35 extra bomen. De nieuw te planten bomen zijn van een ander soort dan de huidige linde. Naast de bestaande en te handhaven linde wordt ook de veldesdoorn, gladde iep, gewone esdoorn, haagbeuk en gewone es geplant. Zo is er ruimte voor meer diversiteit. De haag wordt nieuw geplaatst en de plantvakken worden voorzien van vaste planten.