Voorontwerp bestemmingsplan Van der Looskwartier

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel hebben in hun vergadering van 25 augustus 2020 besloten het voorontwerpbestemmingsplan Van der Looskwartier vrij te geven voor inspraak. Het plan heeft  betrekking op  bouw van 52 woningen, waarvan 28 eengezinswoningen en 24 appartementen aan de J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11 en de Jan Persijnsraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel.

Ter inzage

In de periode van 24 september tot en met 4 november 2020 bestaat de mogelijkheid om kennis te nemen van het voorontwerp bestemmingsplan Van der Looskwartier. Het plan ligt dan ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel (geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 15.00 tot 17.00 uur).  
Tevens is het plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl (Plannummer NL.IMRO.0437.BPVdLooskwart-VO01).

Reageren

Tijdens de hierboven genoemde termijn kunt u schriftelijk op het voorontwerp bestemmingsplan reageren. 

Vervolg

De reacties zullen zo nodig worden verwerkt in het voorontwerp bestemmingsplan. Daarna start de formele procedure met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan waarbij de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen bij de raad in te brengen. 

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Kerkhoff telefoon (020) 496 21 21 of: elizabeth.van.den.kerkhoff@duoplus.nl.