Voornemen instellen nieuwe oplaadpunten elektrisch vervoer

Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het voordeel van elektrisch rijden wordt nog groter, als er in de komende jaren bovendien meer groene stroom beschikbaar komt. Daarnaast is elektrisch rijden schoner en zuiniger. In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is hiervoor van groot belang.

De gemeente Ouder-Amstel heeft als doel gesteld, om ten minste tot en met 2021, jaarlijks tien nieuwe oplaadpunten te realiseren. Volgens artikel 5 van de gemeentelijke beleidslijn kunnen buurtbewoners vooraf een zienswijze indienen. In de beleidslijn en het regionale beleid worden ter plaatse van elk nieuw oplaadpunt twee parkeerplaatsen aangewezen. Deze mogen uitsluitend gebruikt worden voor het opladen van elektrische voertuigen.   

Het voornemen is om op de volgende locaties nieuwe oplaadpunten te realiseren: 

Duivendrecht
-    Clarissenhof 121 te Duivendrecht of binnen een straal van 100 meter hiervan;
Ouderkerk aan de Amstel
-    Hendrick van Avercampweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel of binnen een straal van 100 meter hiervan;
-    Aart van der Neerweg 133 te Ouderkerk aan de Amstel of binnen een straal van 100 meter hiervan;
-    Tegenover Abraham Rademakerstraat 38, of binnen een straal van 100 meter hier-van.
  
U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (19-08-2020) schriftelijk indienen via gemeente@ouder-amstel.nl of per brief: burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.