Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2021

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2021 (pdf, 56 kB) vastgesteld. In de verordening is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken na het eerste gesprek, een besluit op de aanvraag schuldhulpverlening neemt.  
 
Het opstellen van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2021 is noodzakelijk om rechtmatig uitvoering te kunnen geven aan de regels op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  

Inwerkingtreding 

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2021 gaat in op 1 januari 2021. De stukken zijn te zien op www.overheid.nl en www.ouder-amstel.nl